Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Koźle

 
Projekt ”Edukacja Kluczem Sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
1
 
  
   
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Stare Koźle
w ramach realizowanego projektu pn.
 " Edukacja Kluczem Sukcesu "
 Działanie 9.5  " Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
ogłasza rekrutację uczestników z terenu Gminy Bieraw
na niżej wymienione kursy:

               
1. Kurs komputerowy  ( 10 osób )
            2. Kurs języka angielskiego   ( 15 osób )
 
Udział w kursach jest bezpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma
dokument potwierdzający ukończenie kursu.
Zgłoszenia telefoniczne lub osobiście do 26.11.2010r.przyjmują:
Lidia Nikel   tel. 77 / 4 814 216
Jan Kurzok tel. 603 129 417
 
 
 
 Prezes Stowarzyszenia :                          Kierownik Projektu :
    Jan Kurzok                                                  Elżbieta Dziuda
 
 
 
 
 
 
 

 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  Stare Koźle
informuje, że w ramach Projektu  
" Pomocna dłoń "
współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Działania 7.3 
 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"

organizuje:
 
1. Warsztaty doradztwa zawodowego
2. Kurs komputerowy
3. Kurs brukarza
 
Warsztaty doradztwa zawodowego, kurs komputerowy oraz zajęcia teoretyczne kursu brukarza realizowane są w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu
w ramach Umowy Partnerskiej z Gminą Bierawa .
 
Udział w kursach jest bezpłatny.
Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzyma certyfikat.
 
 Okres realizacji Projektu:  01 lutego 2010 r.  - 31 lipca 2010r.
 Prezes Stowarzyszenia: dr Jan Kurzok      
 Kierownik Projektu: mgr Elżbieta Dziuda
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Stare Koźle
 
 
 
 
  informuje, że w ramach projektu
 
"Do zatrudnienia jeden krok..."
 
nr projektu (KSI) POKL.09.05.00-16-028/08
 
organizuje:
 
- kurs komputerowy,
- kurs języka angielskiego
- kurs pieczenia ciast i ciasteczek (wypieki regionalne)
 
Kurs komputerowy oraz zajęcia z języka angielskiego realizowane są  w  Szkole Podstawowej w Starym Koźlu. Natomiast wypieki ciast i ciasteczek odbędzie się w klubie wiejskim w Starym Koźlu i w piekarni w sołectwie Lubieszów.
 
Okres realizacji projektu: 01.05.2009 - 31.12.2009r

Kierownikiem Projektu: mgr Elżbieta Dziuda
Koordynator: Czesław Kudzia

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Bierawa
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Czesław Kudzia
Data wytworzenia: 2009-10-01