Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO)

jest Wójt Gminy Bierawa

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO)

w Urzędzie Gminy Bierawa jest

Dorota Mierzwa

ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

tel: 77 4872 266 wew 114

e-mail: dorota.mierzwa@bierawa.pl

 

więcej informacji:

https://giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

Klauzule informacyjne:

PDFKlauzula - ewidencja ludności.pdf (241,07KB)

PDFKlauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk..pdf (233,80KB)

PDFKlauzula informacyjna - dowody osobiste.pdf (226,52KB)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.pdf (396,32KB)

 

 


 

Bierawa, dnia 18.10.2021 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Urząd Gminy Bierawa z siedzibą w przy ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa reprezentowany przez Wójta,

 • Urząd Gminy Bierawa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, kontakt z Inspektorem ochrony danych : tel. 77-4872266, e-mail ,

 • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e oraz art. 9 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Bierawa,

 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowana.

                                                                                          

Krzysztof Ficoń

Wójt Gminy Bierawa