Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Bierawa na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE  nr 20/2019

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 20 lutego 2019 r.

 

W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Bierawa w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996), zarządza się co następuje:


§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2019/2020:

 1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia  21 lutego do 29 marca 2019 r.;
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) – od dnia 1 do 4 kwietnia 2019 r.;
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 8 kwietnia 2019 r.;
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 9 - 16 kwietnia 2019 r.
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 18 kwietnia 2019 r.

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2019/2020:

 1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia  24 do 26 kwietnia 2019 r.;
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) – od dnia 29 kwietnia do 7 maja 2019 r.;
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 8 maja 2019 r.
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia  9 do 15 maja 2019 r.;
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  w dniu 16 maja 2019 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych działających w Gminie Bierawa.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w przedszkolach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                                                                   mgr Krzysztof  Ficoń

 

PDFuchwała nr XXVIII-196-2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf (99,82KB)