Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr petycji zgłoszonych w latach 2018-2020

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej  ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb rozpoznawania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).


Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - na niniejszej stronie będzie przedstawiana informacja  na temat petycji kierowanych do Wójta Gminy Bierawa i Rady Gminy Bierawa


Informacja na temat petycji kierowanych do organów Gminy

 

lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa  w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach)

skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja
o sposobie załatwienia sprawy

1. 2 3 4 5 6 7

1.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
ul. Poligonowa 1

PDFPetycja dot przystąpienia do programu - Wzorowa łazienka.pdf (1,82MB)
 

Petycja dotycząca przekazania tekstu petycji do wszystkich podległych szkół

20.09.2018

28.09.2018

Petycję przekazano do szkół podstawowych

2.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
ul. Poligonowa 1

PDFPetycja dot. próby wdrożenia w gminie systemu zarządzania i monitorowania energii.pdf (1,91MB)
 

Petycja o próbę wdrożenia
w Gminie systemu zarządzania
i monitorowania energii

13.09.2018

13.11.2018

Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji

3.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
ul. Poligonowa 1

PDFPetycja dotycząca elektronizacji zamówień publicznych.pdf (1,45MB)
 

Petycja dotycząca elektronizacji zamówień publicznych

8.11.2018

10.12.2018

Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji

4. Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
ul. Poligonowa 1
PDFPetycja dotycząca analizy kosztów ponoszonych na usługi telefoniczne.pdf (2,65MB)

 
Petycja dotycząca analizy kosztów ponoszonych na usługi telefoniczne 29.05.2019 19.06.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
5. Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
ul. Poligonowa 1
PDFPetycja dot modernizacji parku maszynowego.pdf (1,50MB)
 
Petycja dot zaplanowania postępowania przetargowego w sprawie modernizacji parku maszynowego 7.06.2019 21.06.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
6. Brak zgody na publikację danych PDFPetycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych.pdf (264,07KB)
 
Petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych 5.08.2019 23.10.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
7. Brak zgody na publikację danych PDFPetycja dotycząca wykonywania kontroli rozkładów jazdy.pdf (682,74KB)
 
Petycja
w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy
2.09.2019 18.09.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
8. Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
ul. Poligonowa 1
PDFPetycja dot. opracowania programu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych.pdf (1,55MB)
 
Petycja w sprawie opracowania programu (harmonogramu) wykorzystania
w szkołach narzędzi informatycznych
26.09.2019 13.11.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
9. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Warszawa
ul. Kruczkowskiego
PDFPetycja w sprawie dokonania analizy potrzeb wdrożenia procedur dot. płatności bezgotówkowych.pdf (4,08MB)
 
Petycja
w sprawie analizy potrzeb dot. płatności bezgotówkowych
15.10.2019. 23.10.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
10. Inicjatorka społeczna
(brak zgody na publikację danych)
PDFPetycja inicjatorki społecznej w sprawie umieszczenia informacji na przystankach, peronach dworcach komunikacyjnych.pdf (459,95KB)
 
Petycja
w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, dworcach, stacjach
5.11.2019 5.12.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
11. Renata Sutor PDFPetycja R. Sutor z dnia 28 listopada 2019 r..pdf (1,39MB)
 
Petycja
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
2.12.2019 19.12.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
12. Renata Sutor PDFPetycja R. Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r..pdf (285,60KB)
 
Petycja
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
6.12.2019 19.12.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
13. Brak zgody na publikację danych PDFPetycja nr ORG.152.10.2019.pdf (668,21KB)
 
Petycja dotycząca uciążliwości ruchu samochodów ciężarowych 8.11.2019 27.12.2019 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
14. Koalicja Polska Wolna od 5G
PDFPetycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami.pdf (446,56KB)
 
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 23.03.2020 2.06.2020 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
15. Brak zgody na publikację danych PDFPetycja dot. zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (319,35KB)
 
Petycja o zmianę przepisów prawa miejscowego 3.04.2020 2.07.2020 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
16. Renata Sutor
Rabka Zdrój
PDFPetycja nr ORG.152.3.2020 R. Sutor.pdf (292,64KB)
 
Petycja o zmianę przepisów prawa miejscowego - dofinansowanie rodziców w zakresie edukacji 31.05.2020 13.08.2020 Zawiadomiono stronę
o sposobie załatwienia petycji
17. Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Warszawa
PDFPetycja nr ORG.152.4.2020 Szulc-Efekt Sp..pdf (2,95MB)
 
Petycja
o wykonanie rekonesansu
w obszarze związanym
z udostępnianiem płynów do dezynfekcji rąk
21.08.2020 3.09.2020 PDFOdpowiedź na petycję - nr ORG.152.4.2020.pdf (294,05KB)