Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach

IRZP.271.13.2019                                                                            Bierawa, 30.10.2019 r.

 

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 30.10.2019 r.  o godz. 11:00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach

 

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 9 Ofert.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena                      w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

 

1

 

MENTOR Budownictwo i Usługi

Arkadiusz Kałużyński

ul. Pamięci Sybiraków 17/4

47-200 Kędzierzyn – Koźle

 

 

443 221,84

 

60

 

2

 

INWEST.COM Gabriel Piecuch

Osiedle Brzegi 144E

34-451 Tylmanowa

 

 

374 194,29

 

60

 

3

Firma Wielobranżowa

Budownictwo-Produkcja-Handel RAJBUD

ul. Krasowska 4

47-150 Leśnica

 

 

456 739,69

 

60

 

4

Firma Inżynierska ALOG Gerard Gola

ul. Kosmonautów 2

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

 

444 595,25

 

60

 

5

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 21

47-200 Kędzierzyn – Koźle

 

 

414 600,00

 

60

 

6

P.H.U. Beata-Elektro Józef Tonderys

ul. Pusta 3

47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

 

593 253,24

 

60

 

7

MAKAT Tomasz Makuch

ul. Makuszyńskiego 19

47-225 Kędzierzyn – Koźle

 

320 388,70

 

60

 

8

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o.

ul. Wiejska 8A

44-172 Niezdrowice

 

 

518 186,26

 

60

 

9

Usługi Inżyniersko-Budowlane

BUDMISTRZ Piotr Górski

ul. Wolności 27

47-223 Stare Koźle

 

411 248,70

 

60

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.

 

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu  oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.