Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE  nr 17/2020

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Bierawa w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), zarządza się co następuje:


§ 1.

 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2020/2021:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia  24 lutego do 21 marca 2020 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – od dnia 2 do 7 kwietnia 2020 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 8 kwietnia 2020 r.;
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 15-22 kwietnia 2020 r.;
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 24 kwietnia 2020 r.

 

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2020/2021:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia  27 do 30 kwietnia 2020 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – od dnia 4 do 8 maja 2020 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 11 maja 2020 r.
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia  12 do 18 maja 2020 r.;
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  w dniu 19 maja 2020 r.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych działających w Gminie Bierawa.

 

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w przedszkolach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                               z up. Wójta

                                                                                                                                         mgr Stanisław Wróbel
                                                                                                                                             Zastępca Wójta
 

PDFuchwała nr XXVIII-196-2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf (99,82KB)