Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.

 

          Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku

 

          Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

         W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

         Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

 

         Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

 

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
  2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
  3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 


 

PDFPostanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (1,49MB)
 


 

PDFInformacja_o_czynnym_i_biernym_prawie_wyborczym_w_wyborach_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_10_maja_2020_r_.pdf (137,99KB)
 

PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf (127,18KB)

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju.pdf (159,59KB)

PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu za granicą.pdf (153,52KB)PDFuchwała nr 11-2019 PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.pdf (160,11KB)

PDFUchwała PKW nr 20-2020 zmieniająca w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.pdf (69,19KB)

DOCZałącznik do uchwały w sprawie powoływania OKW.doc (72,00KB) - wzór zgłoszenia dla komitetów wyborczych
DOCZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - dokonane przez wyborcę.doc (38,00KB) - wzór dla wyborców

 RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.rtf (152,58KB)
RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.rtf (136,97KB)

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc (38,00KB)
 


 

KOMUNIKAT

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Ze względu na ograniczony dostęp do Urzędu Gminy Bierawa spowodowany ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, informuje się, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych można dokonywać w następujący sposób:

  1. przesłać (najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy) w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub (nie jest wymagany przy tym podpis elektroniczny). W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (przy czym oryginały dokumentów nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
     
  2. złożyć bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do Urzędu Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12 - w zaklejonych i opisanych kopertach.

Dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia wystawionego przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów - przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów zawarte są w Uchwale Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego).

W sprawach zgłaszania kandydatów można kontaktować się telefonicznie z Sekretarzem Gminy na numer telefonu 77 4872 266

 

 

PDFInformacja-komisarza-wyborczego-w-Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych.pdf (57,85KB)

 


 

PDFobwieszczenie_o_obwodach_głosowania.pdf (148,92KB)
 

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf (82,22KB)