Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle

IRZP.271.2.2020                                                                              Bierawa, 05.03.2020 r.

 

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 05.03.2020 r.  o godz. 11:00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 5 Ofert.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena                      w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

 

1

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 179a

44-207 Rybnik

 

1 650 000,00

 

60

 

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

ul. Kłosowa 4

47-206 Kędzierzyn – Koźle

 

2 492 595,00

 

60

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

 

2 064 555,00

 

60

 

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12

47-400 Racibórz

 

1 728 187,40

 

60

 

5

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

 

 

1 603 920,00

 

60

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 157 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.

 

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu  oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.