Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie

IRZP.271.3.2020                                                                              Bierawa, 29.06.2020 r.

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 29.06.2020 r.  o godz. 11:00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 8 Ofert.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena

w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

 

1

 

SANABUD S.A.

AL. Jana Pawła II 36

47-220 Kędzierzyn - Koźle

 

146 162,95

 

60

 

2

 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

 

176 407,73

 

60

 

3

GRUNT Usługi Drogowe Jacek Toborek

ul. Zielona 1

48-100 Głubczyce

 

177 388,87

 

60

 

4

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

 

186 819,20

 

60

 

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

 

177 693,22

 

60

 

6

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

 

194 955,00

 

60

 

7

Firma Remontowo Budowlana Jerzy Bandurski

ul. Mickiewicza 1

47-420 Kuźnia Raciborska

 

188 945,40

 

60

 

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12

47-400 Racibórz

 

146 646,55

 

60

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 198 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.

 

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu  oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.