Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I

IRZP.271.7.2020                                                                              Bierawa, 09.09.2020 r.

 

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 09.09.2020 r.  o godz. 11:00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Stare Koźle etap I

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 10 Ofert.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena   

w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

 

1

 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

 

390 939,19

 

60

 

2

 

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 21

47-200 Kędzierzyn – Koźle

 

314 998,12

 

60

 

3

SANABUD S.A.

AL. Jana Pawła II 36

47-220 Kędzierzyn - Koźle

 

403 139,12

 

60

 

4

Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

 

377 526,84

 

60

 

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”

Robert Białdyga

ul. Zwycięstwa 1

47-143 Jaryszów

 

492 000,00

 

60

 

6

GLOBETTER Pandel Adam

Czarnocin, ul. Wiejska 42

47-150 Leśnica

 

345 815,73

 

60

 

7

ROCON Sp. z o.o.

ul. Porcelitowa 13

49-130 Tułowice

 

442 800,00

 

60

 

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych

Spółka z o.o.

ul. Kłosowa 4

47-206 Kędzierzyn – Koźle

 

424 350,00

 

60

 

9

Konsorcjum firm:

PHU Profectus Sp. z o.o.

ul. Wiejska 8A, 47-143 Niezdrowice

Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

 

394 358,26

 

60

 

10

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MAK-RO” S.Górski I.Górska Sp. Jawna

Ul. Witosa 1A

48-120 Baborów

 

411 429,22

 

60

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 402 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu  oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.