Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane

IRZP.271.10.2020                                                                            Bierawa, 30.09.2020 r.

 

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 30.09.2020 r.  o godz. 11:00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 3 Oferty.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena

w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

 

1

 

„4M” M.Zięciak, P.Gałęski, R.Rabęda, Spółka Jawna

ul. Gubińska 16

66-600 Krosno Odrzańskie

 

289 296,00

 

48

 

2

 

GREEN CLASS Spółka z o.o.

ul. Wiktorii Kaweckiej 4

03-029 Warszawa

 

262 728,00

 

48

 

3

SSI SCHÄFER Sp. z o.o.

ul. Raduńska 4A

01-681 Warszawa

 

227 304,00

 

48

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 336 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.

 

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu  oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.