Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle

IRZP.271.11.2020                                                                            Bierawa, 13.10.2020 r.

 

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 13.10.2020 r.  o godz. 11:00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody

wodociągu grupowego Stare Koźle

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 2 Oferty.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena

w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

(40 %)

 

1

 

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych „HYDROELPOL” Sp. z o.o.

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

 

479 700,00

 

60

 

2

 

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

ul. Spacerowa 5

25-026 Kielce

 

355 470,00

 

60

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.

 

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.