Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.

IRZP.271.9.2020                                                                              Bierawa, 21.10.2020 r.

 

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 21.10.2020 r.  o godz. 11:15

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Bierawa w 2021 r.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 3 Oferty.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena

 w zł

 

(60 %)

 

Aspekty środowiskowe

 

 

(30 %)

 

Termin płatności

za fakturę

 

 (10 %)

 

1.

 

Wywóz Nieczystości oraz Przewozów Ładunków Wiesław Strach

ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

1 811 525,47

3 pojazdy typu śmieciarka charakteryzujących się obniżoną emisją spalin stosownie do normy EURO 5 (lub równoważnej)

 

30 dni

2.

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

 

1 825 384,33

3 pojazdy typu śmieciarka charakteryzujących się obniżoną emisją spalin stosownie do normy EURO 5 (lub równoważnej)

 

30 dni

3.

Konsorcjum:

Lider:

Firma Usługowo Handlowa Natezja Urszula Heinrich, Dominika Bremer spółka jawna

ul. Raciborska 25g

44-153 Trachy

Partner:

Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Raciborska 25g

44-153 Trachy

 

1 917 823,69

3 pojazdy typu śmieciarka charakteryzujących się obniżoną emisją spalin stosownie do normy EURO 5 (lub równoważnej)

 

30 dni

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 1 800 000,00 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.

 

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu  oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.