Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni

 

IRZP.271.13.2020                                                                            Bierawa, 15.01.2021 r.

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 15.01.2021 r.  o godz. 11:00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

„Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej

 w Szkole Podstawowej w Solarni”

 

Cześć 1 zamówienia Pompy ciepła:

Do upływu terminu składania ofert złożono:  2 Oferty.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena

w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

m-ce

(40 %)

 

1

 

K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna

ul. Szkolna 46

44-200 Rybnik

 

678 960,00

 

60

 

2

 

ENERGETYKA SOLARNA ENSOL Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 11

47-400 Racibórz

 

655 099,23

 

 60

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 936 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu  oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Cześć 2 zamówienia Stolarka okienna:

Do upływu terminu składania ofert złożono:  5 Ofert.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena

 w zł

(60 %)

Okres

gwarancji

m-ce

(40 %)

 

1

 

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

„BUDREM” Sp. z o.o.

ul. Witosa 80

25-561 Kielce

 

280 278,13

 

60

 

2

F.P.H.U. Progress Marek Adamczyk

ul. Wrocławska 21

44-100 Gliwice

 

639 600,00

 

60

 

3

Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo

ul. Bursaki 18

20-150 Lublin

 

617 351,32

 

36

 

4

GBINVESTA Sp. z o.o.

ul. Energetyków 46

44-200 Rybnik

 

366 540,00

 

61

 

5

Usługi Inżyniersko-Budowlane

„BUDMISTRZ” Piotr Górski

ul. Wolności 27

47-223 Stare Koźle

 

423 023,29

 

60

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ;

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.

UWAGA:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zestawienia Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu  oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.