Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE  nr 15/2021

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Bierawa w roku szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 4), zarządza się co następuje:


§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2021/2022:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia  22 lutego do 19 marca 2021 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – od dnia 6 do 12 kwietnia 2021 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 13 kwietnia 2021 r.;
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - od dnia 19 do 26 kwietnia 2021 r.
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 27 kwietnia 2021 r.

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2021/2022:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia  28 do 30 kwietnia 2021 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – od dnia 5 do 11 maja 2021 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 14 maja 2021 r.
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia  17 do 20 maja 2021 r.;
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  w dniu 21 maja 2021 r.

§ 3.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bierawa obowiązują kryteria określone uchwałą nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierawa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych działających w Gminie Bierawa.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w przedszkolach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof Ficoń

PDFuchwała nr XXVIII-196-2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf (99,82KB)