Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozszerzenie przez Żwirownię CEMEX w Bierawie

IRZP.6220.3.2020                                                                             Bierawa, 25.03.2021 r.

 

 

 

Zawiadomienie

stron o zebranych dokumentach i materiałach oraz

możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji

 

 

Zawiadamia się strony, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Rozszerzeniu przez Żwirownię CEMEX w Bierawie eksploatacji na działki nr: 1339/2, 1339/3, 1339/13, 1339/14 w obrębie Bierawa oraz 70/2 i 74/4 w obrębie Lubieszów”

 

wszczęte na wniosek firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 46, zebrał wystarczające dowody (m.in. otrzymano wymagane prawem opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu) i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego dotychczas materiału w sprawie.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Strony mogą się zapoznać z zebranym materiałem dowodowym i dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Bierawie w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 37          w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.