Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 r.

PDFuchwała nr XLVIII-344-2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy.pdf (155,11KB)

PDFuchwała nr XLVIII-345-2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego.pdf (3,27MB)

PDFuchwała nr XLVIII-346-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Bierawa za 2021 rok.pdf (5,32MB)

PDFuchwała nr XLVIII-347-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.pdf (157,36KB)

PDFuchwała nr XLVIII-348-2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (745,92KB)

PDFuchwała nr XLVIII-349-2022 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa.pdf (779,00KB)

PDFuchwała nr XLVIII-350-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu.pdf (159,30KB)

PDFuchwała nr XLVIII-351-2022 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach gminy Bierawa.pdf (168,08KB)

PDFuchwała nr XLVIII-352-2022 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf (174,91KB)

PDFuchwała nr XLVIII-353-2022 w sprawie nazwy ulicy.pdf (155,67KB)

PDFuchwała nr XLVIII-354-2022 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego od Województwa Opolskiego.pdf (156,83KB)

 

PDFProtokoły imiennych głosowań na sesji w dniu 28.06.2022 r. .pdf (3,48MB)