Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z pięćdziesiątej sesji Rady Gminy z 5 września 2022 r.

PDFuchwała nr L-356-2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok.pdf (760,66KB)

PDFuchwała nr L-357-2022 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa.pdf (636,73KB)

PDFuchwała nr L-358-2022 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie robót budowlanych przy renowacji Kaplicy.pdf (162,96KB)

PDFuchwała nr L-359-2022 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.pdf (171,01KB)

PDFuchwała nr L-360-2022 w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie.pdf (159,37KB)

PDFuchwała nr L-361-2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf (161,35KB)

PDFuchwała nr L-362-2022 w sprawie odpłatności za ciepło dostarczone do ogrzewania lokali.pdf (158,37KB)

PDFuchwała nr L-363-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Bierawa na rok szkolny 2022-2023.pdf (155,39KB)

PDFuchwała nr L-364-2022 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego.pdf (231,77KB)

PDFuchwała nr L-365-2022 w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych.pdf (157,05KB)

PDFuchwała nr L-366-2022 w sprawie nazwy ulicy.pdf (153,02KB)

PDFuchwała nr L-367-2022 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf (166,22KB)

PDFuchwała nr L-368-2022 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (162,22KB)

PDFuchwała nr L-369-2022 w sprawie załatwienia skargi na działalność Urzędu Gminy Bierawa.pdf (222,82KB)