Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach

IRZP.271.8.2022                                                                              Bierawa,  30.09.2022 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje,  iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn. „Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach” wybrano ofertę firmy:

Waldemar Kucab Bruno Zakład Studniarski

ul. Kordiana 13

51-348 Wrocław

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  306 263,85 zł.

 

Wykaz i ocena  złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Liczba pkt

w kryterium

cena

(60 %)

Liczba pkt

w kryterium

gwarancja

(40 %)

Łączna punktacja

 

 

 

 

1

 

Waldemar Kucab Bruno Zakład Studniarski

ul. Kordiana 13

51-348 Wrocław

 

60

 

40

 

100

2

Zakład Usług Studziennych Bernard Marian Wójcik Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 5

25-026 Kielce

 

46,42

 

40

 

86,42

3

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych

HYDROELPOL Sp. z o.o.

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

 

39,84

 

40

 

79,84

 

Zgodnie z art. 308 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.