Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bierawa -11 grudnia 2022 r.

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.pdf (282,66KB)

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bierawa.pdf (2,12MB)

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III.pdf (209,72KB)

PDFZarządzenie nr 121-2022 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów.pdf (163,07KB)

PDFObwieszczenie o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych i siedzibie GKW.pdf (108,36KB)

PDFPostanowienie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bierawie.pdf (327,39KB)   -   Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Katarzyna Mazurkiewicz
                                                           - Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej - Magdalena Szary

PDFObwieszczenie o obwodzie głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej.pdf (111,84KB)
 

W dniu 8 listopada 2022 r. Gminna Komisja Wyborcza w Bierawie w wyniku losowania przyznała numery listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy

PDFObwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list.pdf (102,75KB)
 

Gminna Komisja Wyborcza w Bierawie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bierawa

PDFObwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf (103,70KB)
 

PDFPostanowienie KW w Opolu III w spr. powołania OKW nr 4 w Bierawie.pdf (61,78KB)


PDFPostanowienie KW w Opolu III w spr. zwołania pierwszego posiedzenia.pdf (45,02KB)
 

 

KOMITETY WYBORCZE

W związku z zarządzonymi na dzień 11 grudnia 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Bierawa w okręgu wyborczym nr 9, zgodnie
z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), informuje się, że prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu III do dnia 17 października 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 

KOMISJE WYBORCZE

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu III, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Bierawie.
Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.), w terminie do dnia 27 października 2022 r. do godz. 15:30.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Bierawa za pośrednictwem Urzędu Gminy Bierawa, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 14 listopada 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Bierawie więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Opolu III sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 13 marca 2023 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały
zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

WZORY DOKUMENTÓW

DOCXZawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców.docx (42,63KB)
DOCXOświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców.docx (31,30KB)
DOCXOświadczenie pełnomocnika.docx (20,02KB)