Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2023 r.

IRZP.271.9.2022                                                                              Bierawa,  07.11.2022 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje,  iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2023 r.” wybrano ofertę firmy:

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  2 193 810,43 zł.

 

Wykaz i ocena  złożonych ofert:

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium

Cena

 

 

(60 pkt)

Aspekty środowiskowe

 

 

(30 pkt)

 

Termin płatności

za fakturę

 

 

 (10 pkt)

 

Ocena

(łączna ilość

punktów)

1.

Zakład Oczyszczania Miasta

Zbigniew Strach

Korzonek 98

42-274 Konopiska

 

46,19

 

30

 

10

 

86,19

2.

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

 

60

 

 

30

 

10

 

100

3.

Wywóz Nieczystości oraz Przewozów Ładunków Wiesław Strach

ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

 

48,94

 

30

 

10

 

88,94

   Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.