Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  10 stycznia 2023 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu

- ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz zarządzenia nr 6/2023 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2023 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2023:

lp.

Nazwa oferenta

Przyznana dotacja

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

     200.000 zł

 

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2023 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę   200.000,- zł

Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  200.000,- zł.

 

Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.

Ogłoszenie zamieszcza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                               Krzysztof  Ficoń