Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Bierawa na rok szkolny 2023/2024

ZARZĄDZENIE nr 10/2023

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia  17 stycznia 2023 r.

 

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa na rok szkolony 2023/2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), zarządza się co następuje:


§ 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2023/2024:

  1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 20 lutego do 20 marca 2023 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia  21 marca – 7 kwietnia 2023 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15-tej;
  4. potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia  17 - 24 kwietnia 2023 r.
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15-tej

 

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa na rok szkolny 2023/2024:

  1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od dnia 4-11 maja 2023 r.;
  2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym  – od dnia 15-19 maja 2023 r.;
  3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 22 maja 2023 r. do godz. 15-tej.
  4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia  23 maja – 7 czerwca 2023 r.;
  5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -  w dniu 14 czerwca 2023 r. do godz. 15-tej.

 

§ 3.

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 20 lutego 2023 r.

§ 4.

W postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria określone uchwałą nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Bierawa.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli działających w Gminie Bierawa.

 

§ 6.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bierawa oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń

PDFuchwała nr LVI-413-2023 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.pdf (163,03KB)