Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2023 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  27 stycznia 2023 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2023 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                  
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”  w Dziergowicach                
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  


Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 3 na kwotę  93.620 zł. Wnioskowana kwota ogółem mieściła się w wysokości środków przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  93.620 zł, w tym:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

Dyscypliny sportowe

1.

Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach

Szkolenie zawodników w piłce nożnej

16.060 zł

1 drużyna sekcji piłki nożnej (seniorzy)

2.

Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza”
w Starej Kuźni

Szkolenie zawodników w piłce nożnej
i biegach

23.560 zł

1 drużyna sekcji piłki nożnej (seniorzy),
sekcja lekkoatletyczna i skata sportowego

3.

Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”
w Dziergowicach

Podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców gminy Bierawa

54.000 zł

7 drużyn sekcji piłki nożnej (juniorzy młodsi, młodzicy, orlicy, żacy, skrzaty, seniorzy - klasa A i klasa B), sekcja psich zaprzęgów

 


Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                                                              mgr Krzysztof Ficoń