Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w II półroczu 2023 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  25 lipca 2023 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2023 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                  
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Jeździecki Klub Sportowy HiPPo Sports Team w Bierawie


Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w drugim półroczu 2023 roku wyniosła 4 na kwotę  118.252 zł. Wnioskowana kwota ogółem przekroczyła  wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

Oferty spełniły  wymogi formalne i zostały ocenione pod względem merytorycznym według kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie.

Decyzją Wójta Gminy, po uwzględnieniu rekomendacji komisji konkursowej, postanowiono powierzyć realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzielić dotacji następującym Oferentom:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

Dyscypliny sportowe

1.

Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia”
w Goszycach

Szkolenie zawodników w piłce nożnej

16.500 zł

1 drużyna sekcji piłki nożnej (seniorzy)

2.

Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza”
w Starej Kuźni

Szkolenie zawodników w piłce nożnej i biegach

23.500 zł

1 drużyna sekcji piłki nożnej (seniorzy),
sekcja lekkoatletyczna i skata sportowego

3.

Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”
w Dziergowicach

Podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców gminy Bierawa

51.000 zł

7 drużyn sekcji piłki nożnej (juniorzy młodsi, młodzicy, orlicy, żacy, skrzaty, seniorzy - klasa A i klasa B)

4.

Jeździecki Klub Sportowy HiPPo Sports Team w Bierawie

 

Promowanie jeździectwa wśród mieszkańców gminy

6.500 zł

Jeździectwo konne

 

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                              mgr Krzysztof Ficoń