Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15 października 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 2023 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 15 października 2023 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

 

PDFPostanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy.pdf (333,78KB)
                   - PDFInformacja-o-warunkach-udziału-w głosowaniu_ w kraju.pdf (347,76KB)
                   - PDFInformacja-o-uprawnieniach-przysługujacych-wyborcom-niepełnosprawnym-z-referendum.pdf (277,46KB)
                   - PDFZgłoszenie-zamiaru-głosowania_korespondencyjnego.pdf (141,63KB)
                   - PDFWniosek-o-sporządzenie-aktu-pełnomocnictwa.pdf (270,13KB)
                   - PDFZgoda-na-przyjecie-pełnomocnictwa.pdf (289,11KB)

                   - PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (231,80KB)

PDFZarządzenie nr 97-2023 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (167,53KB)

PDFObwieszczenie o okręgach wyborczych -wyciąg.pdf (199,37KB)

PDFInformacja_Okręgowej_Komisji_Wyborczej_w Opolu_o_skladzie_i_dyżurach.pdf (120,08KB)

PDFUchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych ze zmianą.pdf (170,27KB)
                   - DOCXwzór-zgłoszenie-kandydatów-na-członków-obwodowych-komisji-wyborczych.docx (41,37KB)

PDFObwieszczenie o obwodach głosowania siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP - 15.10.2023.pdf (124,73KB)

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 września 2023 r. - dodatkowe zgłoszenia i losowania.pdf (263,92KB)
 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - gmina Bierawa.pdf (1,89MB)

PDFObwieszczenie_o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu nr 21.pdf (561,59KB)

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okregu nr 53.pdf (159,55KB)

PDFInformacja o organizacji gminnego przewozu pasażerkiego dla wyborców.pdf (124,45KB) (rozkład aktualny - po zmianie)

 


 

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r. udział wzięło 3.710 wyborców, na 5.938 uprawnionych, co stanowiło 62,48 %.

W poszczególnych obwodach dane te przedstawiały się następująco:

 

1 Stare Koźle

2 Bierawa

3 Lubieszów

4 Dziergowice

5 Solarnia

6 Stara Kuźnia

7 Kotlarnia

8 Brzeźce

9 Ortowice

Liczba uprawnionych

695

1.421

403

1.324

388

513

546

450

198

Liczba głosujących

451

888

252

795

211

326

383

274

130

%

64,89

62,49

62,53

60,05

54,38

63,55

70,15

60,89

65,66

 

 

Na poszczególne listy kandydatów do Sejmu RP oddano następujące liczby głosów ważnych

Nr listy

1

Stare Koźle

2

Bierawa

3

Lubieszów

4

Dziergowice

5
Solarnia

6
Stara Kuźnia

7
Kotlarnia

8
Brzeźce

9
Ortowice

Ogółem

%

Nr 1 KW Bezpartyjni Samorządowcy

3

13

4

11

3

9

9

8

3

63

1,75

Nr 2  KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni

71

94

30

112

25

44

30

18

21

445

12,40

Nr 3 KW Nowa Lewica

24

51

7

38

19

20

32

22

12

225

6,27

Nr 4 KW Prawo
i Sprawiedliwość

106

244

68

229

72

91

142

59

28

1.039

28,94

Nr 5 KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

22

48

18

54

17

21

24

24

6

234

6,52

NR 6 KKW Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni

151

302

79

219

52

91

104

111

40

1.149

32,01

Nr 7 KW Polska Jest Jedna

13

16

2

29

2

5

19

8

7

101

2,81

Nr 11 KWW Mniejszość Niemiecka

45

83

34

89

17

34

9

17

6

334

9,30

ogółem

435

851

242

781

207

315

369

267

123

3.590

 

 

PDFProtokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów - obwód nr 1.pdf (4,07MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów - obwód nr 2.pdf (4,13MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów - obwód nr 3.pdf (4,08MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów - obwód nr 4.pdf (4,15MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów - obwód nr 5.pdf (4,31MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów - obwód nr 6.pdf (4,36MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów - obwód nr 7.pdf (4,31MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów - obwód nr 8.pdf (4,22MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów - obwód nr 9.pdf (4,04MB)

 

Poszczególni kandydaci na senatora otrzymali następujące liczby głosów ważnych:

 

1
Stare Koźle

2
Bierawa

3 Lubieszów

4
Dziergowice

5 Solarnia

6
Stara Kuźnia

7 Kotlarnia

8 Brzeźce

9
Ortowice

Ogółem

%

Czaja Herbert Wincenty

87

153

51

182

36

49

61

44

22

685

18,90

Godyla Beniamin Wincenty

237

449

125

379

99

169

160

156

70

1.844

50,90

Peczkis Grzegorz

113

259

69

225

73

99

154

67

35

1.094

30,20

 

437

861

245

786

208

317

375

267

127

3.623

 

 

PDFProtokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora - obwód nr 1.pdf (1,44MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora - obwód nr 2.pdf (1,35MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora - obwód nr 3.pdf (1,31MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora - obwód nr 4.pdf (1,34MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora - obwód nr 5.pdf (1,38MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora - obwód nr 6.pdf (1,36MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora - obwód nr 7.pdf (1,32MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora - obwód nr 8.pdf (1,39MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora - obwód nr 9.pdf (1,31MB)