Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referendum ogólnokrajowe - 15 października 2023 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa


Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwala, co następuje:
Art. 1. Zarządza się referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

PDFUchwała o zarządzeniu referendum.pdf (337,57KB)

 

Referendum zostanie przeprowadzone wraz z wyborami parlamentarnymi, w niedzielę 15 października 2023 r.:

  • głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów, w godz. 7:00 – 21:00,
  • zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów,
  • głosowanie przeprowadza jedna i ta sama obwodowa komisja wyborcza,
  • przy użyciu jednej urny wyborczej, do której wrzucane są zarówno karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym,
  • wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum). Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców.