Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  22 listopada 2023 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu

- działalności na rzecz mniejszości narodowych, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania publiczne

 

Ogłasza się, że po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań  z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w roku 2023, wybrano niżej wymienioną ofertę:

 

lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł projektu

Przyznana dotacja

1.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Poznajemy tradycje, historię, zabytki oraz atrakcje turystyczne kraju pochodzenia  (Ołomuniec, Brno, Lednice) w ramach podtrzymywania tożsamości mniejszości narodowej”.

 

19.000 zł

                                                                    

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2023 wyniosła  1 na wnioskowaną kwotę 19.000,- zł

Oferta spełniła wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Realizacja zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Bierawa, a wnioskodawcą.

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                          Krzysztof Ficoń