Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  8 stycznia 2024 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu - ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz zarządzenia nr 4/2024 Wójta Gminy z dnia 8 stycznia 2024 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2024:

 

lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

 Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym osób chorych,  
 niepełnosprawnych, samotnych i starszych  oraz ambulatoryjna
 i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza”

     310.000 zł

 

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2024 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę   310.000,- zł

Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  310.000,- zł.

Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.

Ogłoszenie zamieszcza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                               Krzysztof  Ficoń